C E C I L I A  L I N D E L L

Master Training
Master Training

Master Training för dig som vill: 
✓ bli ledaren i ditt liv och ta kontrollen
✓ finna och transformera det som motarbetar dig
✓ hantera och bemästra mentala blockeringar
✓ stärka, lyfta och styra ditt mindset

Du börjar på Level 1 och avancerar så högt som
 du känner att du önskar och behöver.

Är det något som står i vägen och håller tillbaka dig?

 Din mentor hjälper dig att finna, transformera och bemästra dina inre utmaningar som skapar problem, motarbetar och försvårar ditt liv.

Dina inre utmaningar kan vara mentala blockeringar som inlärda, felaktiga och begränsande trosföreställningar
 eller rädslor. Medvetet eller omedvetet påverkar dessa blockeringar dina känslor, tankar och handlingar.

En blockering är i många fall förklaringen till 
återkommande och svårlösta problem i ens liv.

Blockeringar kan skapas på några ögonblick av negativa upplevelser och ofta skapas dessa redan i barndomen. 
Det är vanligt att man har en eller flera blockeringar att 
kämpa emot. Blockeringar kan skapa både oro, tvivel, 
osäkerhet och ge upphov till hårda inre kritiker.

När det som du har lärt dig att tro på inte längre begränsar 
och förminskar dig, så får du helt andra förutsättningar 
för självförverkligande, lycka och framgång.

Du lär dig unika tekniker som hjälper dig att stärka
 och lyfta ditt mindset till ditt eget unika ”master mood”.
 
År av kämpande kan oftast lösas på
 några timmar...

 Level 1. Master Vision Session
Du blir klar över din nya vision som ledaren i ditt liv.
Vilka problem och blockeringar vill ta kontrollen över?
Hur vill du känna dig?


Level 2. Clarity Session
 Din mentor hjälper dig att finna och få klarhet i mentala 
blockeringar som motarbetar dig och skapar problem.


Level 3. Transformation Session
Din mentor hjälper dig att transformera dina blockeringar. 

 Du lär dig grundläggande tekniker för att kunna hantera och bemästra de blockeringarna som är viktigast.


Level 4. Master Session
  Du lär dig de unika Instant Master teknikerna som 
hjälper dig att kontrollera och lyfta ditt mindset till
 ditt eget unika ”master mood”.


Level 5. Advanced Master Session
 Fördjupning, stöd och repetition.


Level 6. Action Session
 För dig som även behöver praktisk vägledning i 
vissa delar av din master vision.


Level 7. Mentor Session
 Personligt mentorstöd för dig som vill ha ytterligare vägledning och support angående din master vision.
 Det går bra att boka en eller flera mentorsessioner beroende på hur mycket hjälp du önskar och behöver.


Tid:
Varje nivå tar vanligtvis cirka en session à cirka 60 minuter.
Individuella skillnader i antal sessioner som behövs per nivå kan förekomma beroende på hur mycket hjälp 
du önskar och behöver.

Hur?
Du får hjälp på distans via telefon eller på mottagningen.
Du får även ett Master Training kompendium.

Boka introduktionssamtal. 
Välkommen att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal (via telefon) för att se hur Cecilia kan hjälpa dig.