Master Sessions
Fristående privata mentor- och coachingsessioner 
för dig som vill finna det som motarbetar dig och 
ta kontrollen över det som skapar problem i ditt liv. 

Master Sessions hjälper dig att:
✓ finna och få insikt i vad det är som motarbetar dig
✓ ta kontrollen över det som skapar problem i ditt liv
✓ hantera och bemästra mentala blockeringar 

Dina inre utmaningar kan till exempel vara inlärda, 
felaktiga och begränsande trosföreställningar eller rädslor.
Medvetet eller omedvetet påverkar dessa blockeringar 
dina känslor, tankar och handlingar.

En blockering är i många fall förklaringen till 
återkommande och svårlösta problem i ens liv.

Blockeringar kan skapas på några ögonblick av negativa upplevelser och ofta skapas dessa redan i barndomen. 
Det är vanligt att man har en eller flera blockeringar att 
kämpa emot. Blockeringar kan skapa både oro, tvivel, 
osäkerhet och ge upphov till hårda inre kritiker.

När det som du har lärt dig att tro på inte längre begränsar 
och förminskar dig, så får du helt andra förutsättningar 
för självförverkligande, lycka och framgång.
 
År av kämpande kan oftast lösas på
 några timmar...

Clarity Session 
Din mentor hjälper dig att finna och få insikt i
 mentala blockeringar som motarbetar dig.

Tid: Cirka 60 minuter.

Transformation Session
Efter din Clarity Session så kan du välja att gå vidare till
en Transformation Session där din mentor hjälper dig 
att transformera dina blockeringar. 

 Du lär dig starka grundläggande tekniker för att kunna hantera och bemästra de mentala blockeringarna 
som du väljer att arbeta med.

Tid: Cirka 60 minuter.

Mentor Session
Om du önskar mer stöd och vägledning av din mentor,
 så går det bra att boka en eller flera Mentor Sessioner beroende på hur mycket hjälp du vill ha.

Tid: Cirka 60 minuter.

Individuella skillnader i antal sessioner som behövs
förekommer beroende på hur mycket hjälp du behöver.

Investering: 2 200 SEK/session.
C E C I L I A  L I N D E L L
Master 
Sessions