The Instant Master Technique 
Master Level

Mentoring i Cecilias unika Instant Master teknik för
 personligt ledarskap skapar förutsättningar 
för inre och yttre framgång.
Du lär dig att bemästra de mentala blockeringarna som medvetet eller omedvetet påverkar ditt liv negativt 
och du lär dig att styra ditt mindset.

Mentoring och coaching kombineras vid behov.

För dig som vill:
✓ finna och få klarhet i vad som försvårar ditt liv
✓ hantera och bemästra mentala blockeringar
✓ ta kontrollen och bli ledaren i ditt liv
✓ stärka, lyfta och styra ditt mindset
✓ skapa inre och yttre framgång
 
Steg 1. Clarity
 Din mentor hjälper dig att finna och få klarhet i
 mentala blockeringar som skapar problem, 
motarbetar och försvårar ditt liv.

Steg 2. Block Transformation
Din mentor hjälper dig att transformera de 
blockeringarna som du vill lösa.
 Du lär dig Instant Master Block tekniken som 
hjälper dig att hantera och bemästra dessa.

Steg 3. Master Vision
Du blir klar över din vision som ledaren i ditt liv.
Hur vill du känna dig när du är i kraftposition?

Steg 4. Mastery
  Du lär dig att träna ditt mindset.
 Du lär dig även Instant Master Power tekniken som
 hjälper dig att kontrollera och lyfta ditt mindset 
till ditt eget unika ”power mood”.

Steg 5. Advanced Mastery
 Du lär dig Instant Master Rescue tekniken som 
hjälper dig i extra utmanande situationer. 
Du lär dig även Instant Master Focus tekniken
 och Instant Master Motivation tekniken. 

Steg 6. Action Plan
Vi utformar en handlingsplan till de praktiska
 delarna som du vill ha hjälp med.

Steg 7. Mentoring och coaching
 Mentor- och coachingsessioner för dig som 
vill ha ännu mer personligt stöd.
 Det går bra att boka enstaka eller flera sessioner
 för kontinuerligt stöd under en längre tid.

Tid:
Varje steg tar cirka en session à cirka 60 minuter. 
Individuella skillnader i antal sessioner som behövs 
per steg kan förekomma beroende på hur mycket
 hjälp du önskar och behöver.

Hur?
Sessionerna fungerar utmärkt på distans via telefon. 
The Instant Master Technique Master Level kompendium ingår.

Investering:
 Du väljer mellan olika sessionspaket.

C E C I L I A  L I N D E L L