The Instant Master Technique 
Life Vision Level

Mentoring och coaching för dig som vill förverkliga
 en livsvision eller nå ett större mål.

Med hjälp av Cecilias unika Instant Master teknik 
skapar du de bästa förutsättningarna för att lyckas 
genom att förbereda dig inifrån.

 Du lär dig att hantera de mentala hinderna som 
står i vägen för din livsvision och du lär dig att
 stärka, lyfta och styra ditt mindset.

För dig som vill:
✓ förverkliga en livsvision eller nå ett större mål
✓ skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas
✓ lära dig att hantera det som står i din väg
✓ stärka, lyfta och styra ditt mindset
 
Steg 1. Life Vision
 Du blir klar över din nya livsvision.

Steg 2. Clarity
Din mentor hjälper dig att finna och få klarhet i 
mentala blockeringar som motarbetar och försvårar skapandet av din nya livsvision.

Steg 3. Block Transformation
Din mentor hjälper dig att transformera de mentala blockeringarna som står i vägen för din livsvision.
Du lär dig Instant Master Block tekniken som
 hjälper dig att hantera och bemästra dessa.

Steg 4. Mastery
  Du lär dig att träna ditt mindset.
 Du lär dig även Instant Master Power tekniken som hjälper dig att kontrollera och lyfta ditt mindset
 till den nivån som du behöver ha för att 
lyckas skapa din livsvision.

Steg 5. Advanced Mastery
 Du lär dig Instant Master Rescue tekniken som 
hjälper dig i extra utmanande situationer. 
Du lär dig även Instant Master Focus tekniken
 och Instant Master Motivation tekniken. 

Steg 6. Action Plan
Vi utformar en handlingsplan till de praktiska
 delarna som du vill ha hjälp med.

Steg 7. Coaching och mentoring
  Coaching- och mentorsessioner för dig som 
vill ha ännu mer personligt stöd.
 Det går bra att boka enstaka eller flera sessioner
 för kontinuerligt stöd under en längre tid.

Tid:
Varje steg tar cirka en session à cirka 60 minuter. 
Individuella skillnader i antal sessioner som behövs 
per steg kan förekomma beroende på hur mycket
 hjälp du önskar och behöver.

Hur?
Sessionerna fungerar utmärkt på distans via telefon. 
The Instant Master Technique Life Vision Level
 kompendium ingår.

Investering:
 Du väljer mellan olika sessionspaket.

C E C I L I A  L I N D E L L